31 พฤษภา ‘วันงดสูบบุหรี่โลก’ (World No Tobacco Day)

31 พฤษภา ‘วันงดสูบบุหรี่โลก’ (World No Tobacco Day)

❌❌ ‘วันงดสูบบุหรี่โลก’ (World No Tobacco Day) ตรงกับ ‘วันที่ 31 พฤษภาคม’ ของทุกปี เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกเพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชน และประชากรโลก ได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2562 คือ “Tobacco burns your lungs (บุหรี่เผาปอด)”