รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาส ‘วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒’

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาส ‘วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒’

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาส ‘วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒’