เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมกิจกรรม ‘ประดับธงชาติคู่กับธงพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี’ ตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีเหลืองตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
👉สามารถดาวน์โหลดพระฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ https://www.prd.go.th
👉รูปแบบการตั้งโต๊ะหมู่บูชาได้ที่เว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม https://www.m-culture.go.th