หน่วยราชการในพระองค์ และ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หน่วยราชการในพระองค์ และ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์

💛หน่วยราชการในพระองค์ และ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในแอปพลิเคชัน “ประชาชนจิตอาสา” เพื่อเผยแพร่กิจกรรม และข่าวสารต่าง ๆ ของโครงการฯ แก่ประชาชนและสมาชิกจิตอาสา ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
👉สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ประชาชนจิตอาสา” ได้ทั้ง ios และ Android