ไม่มีเงินจ้างทนาย ไม่มีเงินขึ้นศาล’ กองทุนยุติธรรมช่วยได้

ไม่มีเงินจ้างทนาย ไม่มีเงินขึ้นศาล’ กองทุนยุติธรรมช่วยได้

ไม่มีเงินจ้างทนาย ไม่มีเงินขึ้นศาล’ กองทุนยุติธรรมช่วยได้
Credit ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม