เตือน!! เลี้ยงลูกให้ไกลจากมือถือ

เตือน!! เลี้ยงลูกให้ไกลจากมือถือ

แพทย์แนะ หากปล่อยเด็กอยู่กับมือถือ ‘ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้’ และ’อาจทำเด็กสมาธิสั้น’

Credit ภาพ http://share-addict.com/15367