กรมควบคุมโรคเตือน ‘โรคไข้เลือดออก’ ฤดูฝน พบผู้ป่วยกว่า 2 หมื่นราย เสียชีวิตแล้ว 25 ราย

กรมควบคุมโรคเตือน ‘โรคไข้เลือดออก’ ฤดูฝน พบผู้ป่วยกว่า 2 หมื่นราย เสียชีวิตแล้ว 25 ราย

กรมควบคุมโรคพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์พบสถานการณ์โรคไข้เลือดออกน่าเป็นห่วง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.– 14 พ.ค. 62 พบผู้ป่วย 20,733 ราย เสียชีวิต 25 ราย วันที่ 21 พ.ค.2562 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.– 14 พ.ค. 62 พบผู้ป่วย 20,733 ราย เสียชีวิต 25 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 5-14 ปี รองลงมาได้แก่ 15 -34 ปี และแรกเกิด ถึง 4 ปี ตามลำดับภาคกลางเป็นภาคที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 8,427 ราย รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ตามลำดับ สัปดาห์นี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากกสัปดาห์ที่ผ่านมา 1,230 ราย ซึ่งมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 ประมาณ 2 เท่า  อ่านต่อ>>