ครม. มีมติให้วันที่ 4 พ.ค.ของทุกปี เป็น ‘วันฉัตรมงคล’และกำหนดวันหยุดราชการประจำปี รวม 1 ปี หยุด 19 วัน

ครม. มีมติให้วันที่ 4 พ.ค.ของทุกปี เป็น ‘วันฉัตรมงคล’และกำหนดวันหยุดราชการประจำปี รวม 1 ปี หยุด 19 วัน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติให้ 4 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลและวันหยุดราชการประจำปี รวม 1 ปี หยุด 19 วัน พล.ต.อภิสิทธิ์ ไชยนุวัติ​ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี​ (ครม.)​ ว่า ครม.มีมติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้​ 1.กำหนดให้วันที่ 4 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลและวันหยุดราชการประจำปี และ 2.รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี รวม 19 วัน ส่วนการกำหนดให้เป็นวันหยุดประจำปีของธนาคารและวันหยุดของภาคแรงงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป อ่านต่อ>>