วันนี้ (21 พ.ค.62) แจ้งขอครอบครอง ‘กัญชา’ วันสุดท้าย!!!

วันนี้ (21 พ.ค.62) แจ้งขอครอบครอง ‘กัญชา’ วันสุดท้าย!!!

วันนี้ (21 พ.ค.62) แจ้งขอครอบครอง ‘กัญชา’ วันสุดท้าย!!! ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ป.ป.ส.