พี่ดุนะ หนูไม่ไหวแล้ว” ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว …

พี่ดุนะ หนูไม่ไหวแล้ว” ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว …

“พี่ดุนะ หนูไม่ไหวแล้ว” ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จะไม่ใช่แค่เรื่องของคนในครอบครัวอีกต่อไป แต่มันเป็นเรื่องของ “เราทุกคนในสังคม” ที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อปัญหาเหล่านี้