กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2562

กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2562

🌧กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2562 เป็นต้นไปและจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม 2562 ขอบคุณที่มา กรมอุตุนิยมวิทยา