วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันสำคัญสากลของโลก

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันสำคัญสากลของโลก

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา และได้รับการยกย่องให้เป็น “วันสำคัญสากลของโลก” เนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้า “ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน” มาบรรจบตรงกันทั้ง 3 เหตุการณ์อย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 จึงขอเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนไปทำบุญ เวียนเทียน และร่วมพิธีทางศาสนากันค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻