เผยสถิติ 5 ปี เด็กไทยตายบนถนนเกือบ 20,000 คน รถจักรยานยนต์คร่าชีวิตมากสุด

เผยสถิติ 5 ปี เด็กไทยตายบนถนนเกือบ 20,000 คน รถจักรยานยนต์คร่าชีวิตมากสุด

ศวปถ. เผยสถิติ 5 ปี เด็กไทยตายบนถนนเกือบ 20,000 คน รถจักรยานยนต์คร่าชีวิตมากสุด เตือนพ่อแม่คิดรอบคอบก่อนซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูก แนะมาตรการรถรับ-ส่งนักเรียนปลอดภัย สร้างมาตรฐาน ลดความสูญเสีย วันที่ 16 พ.ต. 2562 นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) สนับสนุนโดย สสส. เผยข้อมูลรายงานสถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจาก 3 ฐานข้อมูล คือ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตั้งแต่ปี 2556-2560 พบว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เด็กและเยาวชนตั้งแต่แรกเกิด ถึง อายุ 19 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน รวม 17,634 ราย สาเหตุหลักมาจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมาก เทียบได้กับจำนวนนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ 7 โรงเรียน (คิดจาก เกณฑ์ สพฐ. 1 โรงเรียนขนาดใหญ่ = 2,500 คน) อ่านต่อ>>