นักดื่มต้องรู้! อัตราโทษของ “เมาแล้วขับ” โดนปรับเป็นหมื่น!

นักดื่มต้องรู้! อัตราโทษของ “เมาแล้วขับ” โดนปรับเป็นหมื่น!

🔴ตาม พรบ.จราจรทางบกฯ ระบุว่า ผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น จะถือว่าเมาแล้วขับโดยทันที !
🔴มีความผิดตามกฎหมาย คือ
👉มีโทษจำคุก 1 ปี
👉ปรับตั้งแต่ 10,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
👉ศาลสามารถสั่งพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือเพิกถอนใบขับขี่
👉สามารถยึดรถไว้ได้ไม่เกิน 7 วัน
“ดื่มไม่ขับ”…ด้วยความห่วงใยจากกองปราบ