ครม.มีมติเห็นชอบ วันที่ 3 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการประจำปี

ครม.มีมติเห็นชอบ วันที่ 3 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการประจำปี

ครม.มีมติ วันที่ 3 มิ.ย. ของทุกปี วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี เป็นวันหยุดราชการ เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ อ่านต่อ>>