การติดสติ๊กเกอร์ หรือ การ Wrap รถ จนทำสีของรถเปลี่ยนแปลงไปจากสีเดิมที่แจ้งไว้กับทางขนส่ง หากไม่แจ้งขนส่งทราบ มีโทษทางกฎหมาย

การติดสติ๊กเกอร์ หรือ การ Wrap รถ จนทำสีของรถเปลี่ยนแปลงไปจากสีเดิมที่แจ้งไว้กับทางขนส่ง หากไม่แจ้งขนส่งทราบ มีโทษทางกฎหมาย

การติดสติ๊กเกอร์ หรือ การ Wrap รถ จนทำสีของรถเปลี่ยนแปลงไปจากสีเดิมที่แจ้งไว้กับทางขนส่ง หากไม่แจ้งขนส่งทราบ มีโทษทางกฎหมายนะคะ