เตือน!! “ไดคลาซีแพม” วัตถุออกฤทธิ์ชนิดใหม่ หากใช้ผิดทางอันตรายถึงชีวิต

เตือน!! “ไดคลาซีแพม” วัตถุออกฤทธิ์ชนิดใหม่ หากใช้ผิดทางอันตรายถึงชีวิต

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบวัตถุออกฤทธิ์ชนิดใหม่ “ไดคลาซีแพม (Diclazepam)” ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นยาคลายเครียดในกลุ่มเบนโซไดอาซีปีน เช่นเดียวกับไดอาซีแพม แต่มีฤทธิ์รุนแรงกว่า 10 เท่า และยังไม่มีการควบคุม ทางกฎหมาย โดยมีรายงานในต่างประเทศว่า มีการนำมาใช้ในทางที่ผิดและมีผู้เสียชีวิตจากการใช้ยานี้จำนวนมาก เตรียมเสนอข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาควบคุมทางกฎหมาย เฝ้าระวังการแพร่ระบาด และสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด อ่านต่อ>>