“ทรามาดอล”หรือไม่ เพราะการนำยาชนิดนี้ไปใช้ผิดวิธี อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

“ทรามาดอล”หรือไม่ เพราะการนำยาชนิดนี้ไปใช้ผิดวิธี อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ฝากถึงพ่อแม่ผู้ปครอง ควรตรวจสอบบุตรหลานว่ามีการใช้ยา”ทรามาดอล”หรือไม่ เพราะการนำยาชนิดนี้ไปใช้ผิดวิธี อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ โดยมีการพบว่าวัยรุ่นมักนำไปผสมในน้ำอัดลม หรือสุรา แล้วดื่มกินด้วยความคึกคะนองนั้น  อ่านต่อ>>