แม้พัดลมจะตัวเล็ก แต่ ’น้ำใจและความเอื้อเฟื้อของคนไทย’ งดงามและยิ่งใหญ่เสมอ

แม้พัดลมจะตัวเล็ก แต่ ’น้ำใจและความเอื้อเฟื้อของคนไทย’ งดงามและยิ่งใหญ่เสมอ

ภาพประทับใจในวันสำคัญของปวงชนชาวไทย แม้พัดลมจะตัวเล็ก แต่ ’น้ำใจและความเอื้อเฟื้อของคนไทย’ งดงามและยิ่งใหญ่เสมอ ความเอื้อเฟื้อของคนไทย…น้องนายร้อย จปร.มายืนประจำจุดรอขบวนเสด็จ แต่งกายเต็มยศ เหงื่อไหลหยดจากปลายนิ้วทุกนิ้ว พี่น้องก็ช่วยกันพัด พัดมือบ้าง พัดลมไฟฟ้าบ้าง…. #คนไทยน่ารัก #thecoronationofthekingramaX