ประมวลภาพมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประมวลภาพมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พสกนิกรปีติ ประมวลภาพมหามงคล นาทีประวัติศาสตร์ของชาติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 4 พ.ค. สำนักพระราชวัง เผยแพร่ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในช่วงเช้าของการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง  อ่านต่อ>>