จุดบริการประชาชน “อาหาร น้ำดื่ม รถสุขา ทีวี” ในช่วงวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562

จุดบริการประชาชน “อาหาร น้ำดื่ม รถสุขา ทีวี” ในช่วงวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562

เปิดจุดตั้งโรงครัวพระราชทาน บริการแจกอาหาร เติมน้ำดื่ม และรถสุขาแก่ประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดจุดบริการประชาชน ทั้งอาหาร น้ำดื่ม และรถสุขา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ช่วงวันที่ 4-6 พ.ค. 2562 โดยจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน จุดบริการอาหาร น้ำดื่ม และสุขาของ กทม. จำนวน 7 จุด ได้แก่1. วัดเทพศิรินทราวาส มื้อกลางวัน 20,000 ชุด มื้อเย็น 10,000 ชุด โดยจะเป็นจุดแจกจ่ายอาหาร จำนวน 6,500 คน เป็นจุดตั้งถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1,600 ลิตร จำนวน 2 ใบ มีรถสุขา 2 คัน2.บ้านมนังคศิลา มื้อกลางวัน 30,000 ชุด มื้อเย็น 10,000 ชุด โดยจะเป็นจุดแจกจ่ายอาหาร จำนวน 5,850 คน เป็นจุดตั้งถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1,600 ลิตร จำนวน 6 ใบ มีรถรถสุขา 2 คัน  อ่านต่อ>>