บีทีเอสประกาศให้บริการฟรี วันที่ 5 -6 พ.ค. 62 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

บีทีเอสประกาศให้บริการฟรี วันที่ 5 -6 พ.ค. 62 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

วันที่ 3 พ.ค. 62 บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า บริษัทฯ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท ร่วมแสดงความจงรักภักดี และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่จะเข้าร่วมในพิธีฯ และเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในช่วงวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2562