หากสามีหรือภริยา ทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือ…

หากสามีหรือภริยา ทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือ…

‘พี่ดุนะ…หนูไหวหรอ’ หากสามีหรือภริยา ทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาท หรือ เหยียดหยาม อีกฝ่ายหนึ่ง หรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง “ฟ้องหย่าได้”‼️