เส้นทางปิดการจราจรในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2562

เส้นทางปิดการจราจรในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2562

เส้นทางปิดการจราจรในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2562 หรือตรวจสอบเส้นทางปิดการจราจรได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Nostra Map ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ ios และ Android หากใช้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าไปที่ map.nostramap.com
อ่านต่อ