🚨🚨 อย. เตือนผู้บริโภคขอให้ระมัดระวังการซื้อเครื่องสำอางทางออนไลน์ ที่มักตรวจพบว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ ลักลอบผสมสารอันตราย ไม่ผ่านการรับรองจาก อย. 🔴 พบเห็นผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th  อ่านต่อ>>