Facebook เผยเคล็ดลับ “การสังเกตข่าวปลอมบนโลกออนไลน์”

Facebook เผยเคล็ดลับ “การสังเกตข่าวปลอมบนโลกออนไลน์”

🔎 Facebook เผยเคล็ดลับ “การสังเกตข่าวปลอมบนโลกออนไลน์”
1. ศึกษาข้อมูลด้วยตนเองก่อนการแชร์เสมอ
2. อย่าอ่านแค่พาดหัวข่าว
3. แยกแยะระหว่างการแสดงความคิดเห็นและข่าว
4. คิดเชิงวิเคราะห์
 อ่านต่อ>>