วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค.62 วันเลือกตั้งล่วงหน้า

วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค.62 วันเลือกตั้งล่วงหน้า

❌🍺 ห้ามจำหน่าย จ่าย แจกสุรา ตั้งแต่ 18.00 น. ของวันที่ 16 มี.ค.62 ถึง 18.00 น. ของวันที่ 17 มี.ค.62 ‼️ฝ่าฝืน จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ