การพ่นสี ขีดเขียนในลักษณะนี้ เป็นการกระทำที่ขัดต่อ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ มีโทษปรับสูงสุด 5,000 บาท

การพ่นสี ขีดเขียนในลักษณะนี้ เป็นการกระทำที่ขัดต่อ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ มีโทษปรับสูงสุด 5,000 บาท

🔴 การพ่นสี ขีดเขียนในลักษณะนี้ เป็นการกระทำที่ขัดต่อ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ มีโทษปรับสูงสุด 5,000 บาท
🔴 หากพบเห็นผู้กระทำความผิด หรือมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด กรุณาแจ้งไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่นของท้องที่ที่เกิดเหตุ
🇹🇭🚔 ด้วยความปรารถนาดีจากกองปราบ “มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน”