เตือนภัย…ปัจจุบันมีคนหาเพื่อนพูดคุย ผ่านทางแอพ “BeeTalk (บีทอล์ค)”

เตือนภัย…ปัจจุบันมีคนหาเพื่อนพูดคุย ผ่านทางแอพ “BeeTalk (บีทอล์ค)”

🎯 เตือนภัย…ปัจจุบันมีคนหาเพื่อนพูดคุย ผ่านทางแอพ “BeeTalk (บีทอล์ค)” โดยมิจฉาชีพนำรูปของผู้เสียหายมาตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ ในการติดต่อพูดคุย
🎯หากพบเห็นรูปของคนที่รู้จักใน “BeeTalk (บีทอล์ค)” โปรดสอบถามเพื่อนว่าได้ใช้แอพดังกล่าวหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้ มิจฉาชีพนำรูปไปใช้เพื่อนำไปหลอกผู้เสียหาย  อ่านต่อ>>