จับยกแก๊งพร้อมหลักฐานผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

จับยกแก๊งพร้อมหลักฐานผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

🎯 จับยกแก๊งพร้อมหลักฐานผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
🎯 พบเห็นการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ..แจ้งสายด่วน 1444