รู้หรือไม่..การทุบตีพ่อแม่ ผู้กระทำต้องรับโทษหนักแค่ไหน?

รู้หรือไม่..การทุบตีพ่อแม่ ผู้กระทำต้องรับโทษหนักแค่ไหน?

📌 โดยทั่วไป การทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย หรือจิตใจ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
📌 แต่ถ้าเป็นการทำร้ายร่างกายบุพการี เช่น พ่อ แม่ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
📌 และหากการทำร้ายนั้น เป็นเหตุให้พ่อแม่ได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำต้องระวางโทษจําคุก 2-10 ปี ปรับ 40,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
🇹🇭🚔 ด้วยความปรารถนาดีจากกองปราบ “มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน”