…ทำในเรื่องที่ถูกต้อง… ไม่เคยทำเพื่อเอาใจใคร

…ทำในเรื่องที่ถูกต้อง… ไม่เคยทำเพื่อเอาใจใคร

…ทำในเรื่องที่ถูกต้อง… ไม่เคยทำเพื่อเอาใจใคร
🇹🇭🚔 เพราะเรา คือ กองปราบปราม
“มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน”