‘แจ้งความเท็จ’ แกล้งให้คนอื่นรับโทษ ระวังเจอโทษหนัก

‘แจ้งความเท็จ’ แกล้งให้คนอื่นรับโทษ ระวังเจอโทษหนัก

‼️ การแจ้งความเท็จในเรื่องที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญา ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
‼️ แต่ถ้าการแจ้งความเท็จดังกล่าวข้างต้น มีเจตนาแกล้งให้ผู้อื่นต้องรับโทษ หรือรับโทษหนักขึ้น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
🇹🇭🚔 ด้วยความปรารถนาดีจากกองปราบ
“มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน”