นักพนันออนไลน์วัยโจ๋พุ่ง แนะรัฐแก้ปัญหาวาระแห่งชาติ

นักพนันออนไลน์วัยโจ๋พุ่ง แนะรัฐแก้ปัญหาวาระแห่งชาติ

งานวิจัยเผยเด็กประถมเล่นพนันแล้ว ชี้ยุคโซเชียล ทำยอดนักพนันออนไลน์วัยโจ๋พุ่ง ห่วงกระทบสมองโทษคล้ายยาเสพติด แนะรัฐชูแก้ปัญหานักพนันเยาวชนเป็นวาระแห่งชาติ งานวิจัย เรื่อง “การลดผลกระทบของพนันออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชนไทย” โดยพญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ระบุการพนันในเด็กและเยาวชน ส่งผลต่อสุขภาพจิต สุขภาพกาย และผลกระทบต่อสมอง โดยพบว่าการพนันมีส่วนเปลี่ยนแปลงสมองได้เช่นเดียวกับยาเสพติด และขัดขวางการพัฒนาสมองและทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนอย่างถาวร โดยเฉพาะการพนันออนไลน์ที่มีความรุนแรงกว่าพนันชนิดอื่นถึง 3 เท่า นอกจากนี้ยังมีผลกระทบในทางพฤติกรรมด้วย เพราะการพนัน เป็นต้นตอ ที่ให้เยาวชนมีโอกาสเข้าสู่อบายมุขอื่น รวมถึงการก้าวสู่เส้นทางอาชญากรรมได้ อ่านต่อ>>