ผู้บังคับการปราบปรามจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อย่างต่อเนื่อง

ผู้บังคับการปราบปรามจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อย่างต่อเนื่อง

❤ ตามที่กองบังคับการปราบปราม ได้น้อมนำพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่พระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มาสู่การปฏิบัติ กองบังคับการปราบปรามจึงได้วางแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง โดยในวันเสาร์ที่ 2 มี.ค.62 พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ผบก.ป ได้นำกำลังพลจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจ ทหาร กรุงเทพมหานคร และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ชุมชนตรอกเฟื่องทอง-ตรอกวิสูตร ถนนตรีทอง แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยการทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภาพภูมิทัศน์โดยรอบมีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ ประชาชนจิตอาสามีความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการตำรวจและประชาชน