มส.แจ้งวัดทั่วประเทศจัดบวชได้ห้ามหมิ่นศาสนา

มส.แจ้งวัดทั่วประเทศจัดบวชได้ห้ามหมิ่นศาสนา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งวัดทั่วประเทศให้ยึดกฎ มส.ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. 2537 แต่ห้ามทำสิ่งเกินเลยอันเป็นการดูหมิ่นพระพุทธศาสนา หากเจ้าอาวาสฝ่าฝืนมีความผิด ต้องได้รับโทษฐานละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ … อ่านต่อ>>