สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน อัญเชิญพระราชกระแสชมเชย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน อัญเชิญพระราชกระแสชมเชย

💙💛 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน อัญเชิญพระราชกระแสชมเชยมามอบให้แก่ น.ส.นภัสวรรณ ชูแก้ว อายุ 39 ปี ราษฎรหมู่ 1 ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ซึ่งเป็นผู้มีจิตอาสา อาบน้ำให้สุนัขจรจัดในวัด เพื่อแบ่งเบาภาระพระสงฆ์มานานหลายปี อ่านต่อ>>