หากท่านเป็นผู้เสียหาย อันเนื่องมาจากการถูกกระทำผิดทางอาญา ท่านสามารถยื่นขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายได้

หากท่านเป็นผู้เสียหาย อันเนื่องมาจากการถูกกระทำผิดทางอาญา ท่านสามารถยื่นขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายได้

🤕 หากท่านเป็นผู้เสียหาย อันเนื่องมาจากการถูกกระทำผิดทางอาญา ท่านสามารถยื่นขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายได้ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดรายได้ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
✍️ ท่านสามารถยื่นขอรับค่าเสียหายได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สถานีตำรวจทั่วประเทศ ผ่านสายด่วน 1111 กด 77 🇹🇭🚔 ด้วยความปรารถนาดีจากกองปราบ 🙏🏻 ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานกิจการยุติธรรม