การบุกรุก โดยทั่วไปนั้น มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การบุกรุก โดยทั่วไปนั้น มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

🚨 เหตุที่ทำให้การบุกรุก มีโทษหนักขึ้น
🏠 การบุกรุก โดยทั่วไปนั้น มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม ป.อาญา มาตรา 362 ‼️แต่หากการบุกรุกนั้นกระทำโดย…
1. ใช้กำลังทำร้ายร่างกายผู้อื่น หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลัง 💪🏼
2. ใช้อาวุธ หรือโดยร่วมกันกระทำตั้งแต่สองคนขึ้นไป 👬
3. ในเวลากลางคืน 🌙
⚖️ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม ป.อาญา มาตรา 365
🇹🇭🚔 ด้วยความปรารถนาดีจากกองปราบ
“มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน”