รู้หรือไม่..ตั้งแต่ปีใหม่ 2562 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน มีผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วมากกว่า 4 หมื่นราย

รู้หรือไม่..ตั้งแต่ปีใหม่ 2562 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน มีผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วมากกว่า 4 หมื่นราย

🤧 รู้หรือไม่..ตั้งแต่ปีใหม่ 2562 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน มีผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วมากกว่า 4 หมื่นราย
💕 ด้วยความห่วงใย กองปราบขอให้ทุกท่านระมัดระวังการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ และรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ