#กองบังคับการปราบปราม จัดกิจกรรมจิตอาสา ปรับสภาพภูมิทัศน์ชุมชนโบสถ์พราหมณ์

#กองบังคับการปราบปราม จัดกิจกรรมจิตอาสา ปรับสภาพภูมิทัศน์ชุมชนโบสถ์พราหมณ์

พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ผบก.ป.ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น ณ ชุมชนโบสถ์พราหมณ์ และบริเวณโดยรอบ โดย พล.ต.ต.จิรภพ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร พร้อมกับให้โอวาทแก่กำลังพลจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจ ทหาร กรุงเทพมหานคร และประชาชนจิตอาสา รวมจำนวน 462 คน โดยกิจกรรมในวันนี้แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้ ทำความสะอาดบริเวณโบสถ์พราหมณ์ ตัดต้นไม้และทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนโบสถ์พราหมณ์ ทำความสะอาดรอบกำแพงวัดสุทัศน์และลานเสาชิงช้า ทำความสะอาดวัดสุทัศน์และพระพุทธรูป พล.ต.ต.จิรภพ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ทั้งนี้ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภาพภูมิทัศน์โดยรอบมีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ ประชาชนจิตอาสามีความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการตำรวจและประชาชน