สุดท้ายเราก็ต้องทิ้งทุกอย่าง…แล้วจะยึดติดไปทำไม

สุดท้ายเราก็ต้องทิ้งทุกอย่าง…แล้วจะยึดติดไปทำไม

สุดท้ายเราก็ต้องทิ้งทุกอย่าง…แล้วจะยึดติดไปทำไม…? แต่ก่อนจะทิ้งทุกอย่าง…มาร่วมกันทำความดี ก่อนที่จะต้องทิ้งทุกอย่างไป