เรื่องทีต้องรู้..ทวงหนี้ยังไงให้ถูกกฎหมาย

เรื่องทีต้องรู้..ทวงหนี้ยังไงให้ถูกกฎหมาย


Q: จะไปทวงหนี้ต้องเริ่มจากตรงไหน?
A: ทวงหนี้ทุกครั้งไม่ว่าจะต่อหน้าหรือช่องทางส่วนตัว ต้องแสดงตัวและแจ้งจำนวนเงินที่ถูกต้อง แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลนี้กับลูกหนี้เท่านั้น
Q: ทวงหนี้ผ่านคนรู้จักได้ไหม?
A: ไม่ได้ สามารถทำได้เพียงแค่สอบถามที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เท่านั้น ห้ามเปิดเผยข้อมูลลูกหนี้ให้บุคคลเหล่านั้นรับรู้ ไม่เช่นนั้นจะมีความผิดฐานเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ เว้นแต่บุคคลใกล้ชิด เช่น พ่อ แม่ หรือลูก ผู้ทวงถามหนี้สามารถบอกข้อมูลได้เฉพาะที่ “เหมาะสม” และ “จำเป็น” เท่านั้น
Q: ทวงหนี้ได้ที่ไหน เมื่อไหร่บ้าง?
A: ทวงหนี้ได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสัญญาการกู้ยืมเงิน หรือในสถานที่ที่ได้ข้อมูลมาจากคนรู้จัก โดยกำหนดช่วงเวลาในการทวงหนี้ไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าที่โทรศัพท์ ไว้ดังนี้ จ.-ศ. 8.00 – 20.00 น., ส. – อา. 8.00 – 18.00 น. เท่านั้นนะคะ
Q: ขมขู่ลูกหนี้ได้หรือไม่?
A: ไม่ได้เด็ดขาด ผู้ทวงหนี้ไม่สามารถใช้คำหยาบคาย กล่าวร้าย หรือทำร้ายร่างกายลูกหนี้ได้ หากถึงกำหนดแล้ว แต่ลูกหนี้ยังไม่จ่าย อาจมีการประนีประนอนกันให้ทยอยจ่าย ดีกว่าขมขู่ลูกหนี้แล้วเราเป็นฝ่ายผิดนะคะ
📣📣 แม้ พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ 2558 จะดูเหมือนว่าคุ้มครองลูกหนี้มากกว่าเจ้าหนี้ แต่ถ้าสุดท้าย “หนี้สูญแล้ว” หลังจากที่ให้โอกาสใช้หนี้มาพอสมควร ก็คงถึงเวลาพึ่งกฎหมาย หากมีหลักฐานการกู้ยืม หรือการพูดคุยกัน ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในชั้นดีในทางกฎหมายได้ต่อไป
🚔 ด้วยความปรารถนาดีจากกองปราบปราม
“มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน”