โปรดสังเกตบุตรหลานของท่าน หากมีการพก ยาทรามาดอลหรือที่วัยรุ่นเรียกกัน “ยาเขียวเหลือง” ต้องสอบถามถึงเหตุผลด่วน

โปรดสังเกตบุตรหลานของท่าน หากมีการพก ยาทรามาดอลหรือที่วัยรุ่นเรียกกัน “ยาเขียวเหลือง” ต้องสอบถามถึงเหตุผลด่วน

🎯 เตือนภัย…โปรดสังเกตบุตรหลานของท่าน หากมีการพก ยาทรามาดอลหรือที่วัยรุ่นเรียกกัน “ยาเขียวเหลือง” ต้องสอบถามถึงเหตุผลด่วน…
🎯 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ เตือนภัยยาทรามาดอล อันตรายนำไปสู่การเสียชีวิต พร้อมแนะผู้เสพที่ไม่สามารถหยุดใช้ยาได้ควรเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ