สรรพสามิตเตรียมปรับอัตราภาษีความหวาน ในรอบที่ 2 ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 และขึ้นเป็นขั้นบันไดอีก ทุก 2 ปี

สรรพสามิตเตรียมปรับอัตราภาษีความหวาน ในรอบที่ 2 ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 และขึ้นเป็นขั้นบันไดอีก ทุก 2 ปี

🍭🥤 ยิ่งหวาน..ยิ่งแพง🥤🍭
📣📣 สรรพสามิตเตรียมปรับอัตราภาษีความหวาน ในรอบที่ 2 ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 และขึ้นเป็นขั้นบันไดอีก ทุก 2 ปี
สรรพสามิตเตรียมปรับอัตราภาษีความหวาน ในรอบที่ 2 ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 และขึ้นเป็นขั้นบันไดอีก ทุก 2 ปี สูงสุดถึง 5 บาทต่อลิตร ถ้ายังไม่ลดความหวานลงมา โดย น้ำอัดลมกระป๋องขนาด 250 ซีซี จะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นประมาณ 10 สตางค์ ส่วนเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร ยกเว้นการเก็บภาษี  อ่านต่อ>>