ทีมกองปราบ ทำงานเป็นทีม เคียงบ่าเคียงไหล่ เคียงข้างประชาชน

ทีมกองปราบ ทำงานเป็นทีม เคียงบ่าเคียงไหล่ เคียงข้างประชาชน

🚧 FRIEND ZONE 🚧
รู้มั้ย‼️ ที่นี้..ไม่สิ้นสุดทางเพื่อน
#ทีมกองปราบ ทำงานเป็นทีม เคียงบ่าเคียงไหล่ เคียงข้างประชาชน
•กองปราบปราม•
“มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน”