13 เม.ย.62 ห้ามขายน้ำเมา ระบุเป็นวันยอดอุบัติเหตุถนนสูงสุด

13 เม.ย.62 ห้ามขายน้ำเมา ระบุเป็นวันยอดอุบัติเหตุถนนสูงสุด

🎯 คณะกรรมกาาควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นชอบ 13 เม.ย.62 ห้ามขายน้ำเมา ระบุเป็นวันยอดอุบัติเหตุถนนสูงสุด
🎯 เทศกาลสงกรานต์ปี 2555-2559 พบว่ามีอัตราการผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตจากการจราจรทางถนนที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเป็นผู้ดื่ม 44,590 คน คิดเป็น 32.5 % จากจำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุทั้งสิ้น 137,385 คน โดยพบการบาดเจ็บ เสียชีวิตสูงสุดในวันที่ 13 เม.ย. เป็นกลุ่มอายุ 15-19 ปีมากที่สุด อ่านต่อ>>