‼️เตือนภัย‼️ กลับมาอีกแล้ว “ขอทานออนไลน์”

‼️เตือนภัย‼️ กลับมาอีกแล้ว “ขอทานออนไลน์”

🔴 ล่าสุด มีสมาชิกแฟนเพจท่านหนึ่ง แจ้งเบาะแสเข้ามาว่า มีบุคคลที่มีพฤติกรรมคล้าย “ขอทานออนไลน์” ที่มักจะเข้าไปในกลุ่มเฟซบุ๊กที่มีจำนวนสมาชิกมากๆ จากนั้นก็จะโพสต์ข้อความในทำนองว่า…ตนเองต้องการความช่วยเหลือ เนื่องจากตอนนี้กำลังตกงาน ไม่มีเงินกินข้าว มีเงินเหลืออยู่ในบัญชีเพียงไม่กี่สิบบาท อยากให้คนช่วยเหลือ
🔴 ทำให้มีผู้ที่สงสาร และโอนเงินให้หลายราย โดยพฤติกรรมของขอทานออนไลน์รายนี้ ก็จะคัดลอกข้อความซ้ำๆ แล้วไปลงในหลายกลุ่ม เพื่อหลอกให้คนสงสารและโอนเงินไปให้
🔴 การกระทำในลักษณะนี้ หากเป็นเรื่องจริงที่ผู้โพสต์ข้อความกำลังเดือดร้อนอยู่จริง ก็ไม่ถือเป็นความผิด แต่พฤติกรรมที่มีการคัดลอกข้อความ และนำไปลงในกลุ่มเฟซบุ๊กหลายกลุ่มนั้น แสดงให้เห็นว่ามีผู้กระทำมีเจตนาทุจริต เพื่อต้องการเงินจากผู้ที่หลงเชื่อ ถือเป็นการ”ฉ้อโกงประชาชน”อย่างหนึ่ง 🇹🇭🚔 ด้วยความปรารถนาดีจากกองปราบปราม
“มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน”
Credit ภาพ :https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_1206218