“ที่เราทำงานหนัก เพราะเรารักประชาชน”

“ที่เราทำงานหนัก เพราะเรารักประชาชน”

“ที่เราทำงานหนัก เพราะเรารักประชาชน” กองปราบปราม •มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน•