หากพบเห็น “ป้ายหาเสียง” ที่ติดตั้งในลักษณะเป็นการกีดขวางทางเท้า หรือติดตั้งอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งไปยัง กกต.ท้องที่

หากพบเห็น “ป้ายหาเสียง” ที่ติดตั้งในลักษณะเป็นการกีดขวางทางเท้า หรือติดตั้งอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งไปยัง กกต.ท้องที่

🔴 หากพบเห็น “ป้ายหาเสียง” ที่ติดตั้งในลักษณะเป็นการกีดขวางทางเท้า หรือติดตั้งอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งไปยัง กกต.ท้องที่ ผ่านทางสายด่วน กกต. 1444 หรือในเขต กทม. ผ่านสายด่วน กรุงเทพมหานคร 1555 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการ ‼️ห้ามทำลาย หรือปลดป้ายด้วยตนเอง เพราะอาจมีความผิดตามกฎหมายอาญา ‘ฐานลักทรัพย์’ หรือ ‘ฐานทำให้เสียทรัพย์’ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ